V oblasti fotovoltaiky můžeme nabídnout

 • Kompletní dodání fotovoltaické elektrárny na klíč
 • Zajištění a vyřízení dotací
 • Zajištění financování a pojištění 
 • Pravidelná kontrola našich dodaných solárních elektráren
 • Zakládáme si na poskytování řešení, která odpovídají vašim individuálním potřebám a požadavkům.
 • Nejnovější technologie za výhodné ceny
 • Přátelský a individuální přístup
 • Záruční i pozáruční servis fotovoltaiky

Sluneční elektrárny

Sluneční energie je jednou z nejčistších forem obnovitelné energie, je ekologická i ekonomická. S fotovoltaikou na střeše si budujete především energetickou nezávislost, snižujete produkci emisí CO2

Fotovoltaická elektrárna je jednoduchým zdrojem elektrické energie, poměrně rychle a snadno se instaluje a elektřina z ní je levnější než při nákupu od dodavatele elektřiny. Platí to však jen tehdy, když se fotovoltaická elektrárna pečlivě naplánuje a správně nainstaluje.

Výhody fotovoltaických elektráren:

 • žádné dodatečné náklady – dlouhá životnost sluneční elektrárny. Při správném posouzení umístění a správné instalaci fotovoltaické elektrárny se jedná o nízkorizikovou investici s jistou návratností.
 • podpůrné programy – výroba elektrické energie z fotovoltaiky je podporována evropskými fondy pro podnikatele i domácnosti. Příkladem je „Nová zelená úsporám“ nebo operační program „Obnovitelné zdroje energie"
 • zabezpečení proti růstu ceny energie – životnost solární elektrárny je 25 a více let. Při instalování takové elektrárny znáte výši investice i množství energie, která se vyrobí. Tedy víte, jaká bude vaše cena elektrické energie na 1kWh po dobu životnosti elektrárny.
 • šetrná k životnímu prostředí – sluneční energie nezpůsobuje znečištění a neprodukuje emise CO2, fotovoltaika produkuje jednu z nejekologičtějších forem energie.
 • geograficky neohraničená – sluneční záření dopadá všude na Zemi, ale samozřejmě s různou intenzitou, což ovlivňuje množství energie vygenerované sluneční elektrárnou
 • snížení nákladů za elektřinu – možnost prodávat nadbytečnou energii (dle platných předpisů)
 • sdílená výroba – EU připravuje legislativu, aby bylo možné spojovat se do komunit výrobců obnovitelné energie, a to bez neodůvodněných podmínek a postupů DS
 • bez hluku, minimální údržba – fotovoltaická zařízení neobsahují významné pohyblivé části a tudíž negenerují žádný hluk
 • zlepšující se technologie a klesající ceny fotovoltaických zařízení
 • výnos z investice – investování do fotovoltaické elektrárny zajistí vyšší výnos než standardní investování v bance
 • hodnota nemovitosti – přispívá k růstu hodnoty nemovitosti