Hlavním cílem bezpečnostních technologii je zabezpečení objektů a zamezení tak škodám na majetku a zdraví osob. V oblasti bezpečnostních systémů se pohybujeme již řadu let. Máme dostatek zkušeností s většinou moderních  technologií a  instalacemi těchto systémů v rozsáhlých  průmyslových objektech, administrativních budovách až po rodinné domy. Zárukou dobře odvedené práce je náš kvalifikovaný a školený tým specialistů! Zaručujeme 100% diskrétnost a úzkou spolupráci při servisních požadavcích.

V případě, že potřebujete poradit s návrhem řešení, výběrem nejvhodnější  technologie  nebo s naceněním vašeho zabezpečení, pak nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

V oblasti bezpečnostních systémů provádíme: 

 • Technické konzultace a návrhy  řešení
 • Studie proveditelnosti
 • Kompletní realizace systému na míru
 • Projektové řízení realizace
 • Montážní práce
 • Kompletní SW nastavení systémů
 • Revize včetně vypracování výchozí revizní zprávy
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení
 • Uvedení zařízení do provozu
 • Komplexní zkoušky
 • Školení obsluhy
 • Pravidelné kontroly a revize
 • Renovace zastaralých systémů
 • Záruční a pozáruční servis
 • Technická podpora zákazníku  v režimu  24/7

Elektrická zabezpečovací signalizace ( EZS )

Elektrická zabezpečovací signalizace  je soubor technických prostředků určených k ochraně proti neoprávněnému vniknutí do objektu a k včasné signalizaci případného napadení pachatelem .  Zabezpečovací systémy EZS mají velmi široké možnosti použití od malých aplikací typu byt, rodinný dům  až po rozsáhlé  budovy, areály a technologické celky v různém stupni zabezpečení.. Důvodem hojného využití EZS je především kontrola a přehled nad firemním a osobním majetkem, úspora času a energie věnované na bezchybnou ochranu vašich objektů a movitých věcí.

Dle nových ČSN  zavedeno nové označení pro elektrickou zabezpečovací signalizaci (EZS) a to poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

Mezi námi dodávané, instalované a pravidelně servisované systémy patří  mimo jiné tyto typy:
EZS Galaxy.  EZS Concept.  EZS Dominus Millenium.  EZS Paradox.  EZS Rokonet, EZS DSC, EZS Siemens, EZS Jablotron, EZS systém ATS  a další

Elektrická požární signalizace ( EPS )

Zařízení EPS je soubor technických zařízení, které slouží k včasné detekci  a lokalizaci vzniklého ohniska požáru a samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace osobám určeným k zajištění represivního zásahu.  EPS mohou také uvádět do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru - usnadňují, případně provádějí protipožární zásah.

Se stále zvyšujícími požadavky na požární bezpečnost objektů nabízíme projekční činnost, dodávku, montáž a pravidelný servis výrobců:
Esser,  Siemens, Schrack- seconet,  Lites,  Bosch,  Tyco,  Zettler , Cooper  a další

Ozvučovací systémy/ Evakuační rozhlas   ( EV )

V oblasti požární bezpečnosti staveb jsou ozvučovací systémy  důležitou součástí bezpečnostních slaboproudých systémů . Tyto audio systémy, respektive systémy evakuačního rozhlasu , a to v přímé návaznosti na systémy elektrické požární signalizace , jsou určeny pro potřeby řízené evakuace osob v případě jejich ohrožení. Hlavní vlastností těchto evakuačních systémů je zajištění jejich funkčnosti v případě vzniku požáru po dobu nezbytně nutnou pro evakuaci osob.

Systémy evakuačního rozhlasu jsou primárně určeny pro ochranu zdraví a životů osob a jejich majetku.

Mezi námi dodávané, instalované a pravidelně servisované systémy patří  mimo jiné tyto typy:
Bosch (Praesidio, Plena ), TOA, DEXON, DV audio a další

Elektronická kontrola vstupu ( EKV )

Systém kontroly vstupu slouží  ke  kontrole,  regulaci a zabránění  vstupů osob do objektu nebo jeho části.

Řízení přístupu osob, vozidel do chráněných prostorů nebo ke chráněným zařízením nebo informacím, na základě přidělených přístupových práv.  Systémy EKV využívají koncové aktivní prvky, např. elektrické zámky, turnikety, propouštěcí brány a další.  K identifikace přístupového oprávnění jsou využívána různá média, např. magnetické a čipové karty, čipové přívěšky nejnověji se využívá biometrických informací, např. otisky prstů, čtení obrazu obličeje , zobrazení oční duhovky nebo sítnice.

Mezi námi dodávané, instalované a pravidelně servisované systémy patří  mimo jiné tyto typy:
Paxton, HUB Pro, Northern,  IMA, HaSaM, Paradox a další

Integrační systémy - Grafické nadstavbové systémy 

Integrační  systémy slouží k jednodušší a přehlednější manipulaci a vizualizaci bezpečnostních technologií. Např. systémům EPS - elektrická požární signalizace, EZS - elektrická zabezpečovací signalizace, Kamerovému systému apod.

Na základě integrace dojde k  zefektivnění práce obsluhy díky zjednodušení postupů, přehlednosti nad bezpečnostními systémy.  Integrační nadstavbové systémy jsou využívány  převážně v  administrativních budovách , nákupních centrech a rozsáhlých areálech . Všude,  kde je důležitá integrace více technologií do jednoho  přehledného systému, který umožní rychlejší  dohled  a ovládání technologií.